Parlamenťáci.cz

Co to je Žákovský parlament?

Uskupení dětí, které se chtějí podílet na chodu naší základní školy.


Proč existuje na naší škole Žákovský parlament

Je to příležitost vyzkoušet si organizaci různých akcí, učí děti k zodpovědnosti za své činy a podílí se na celkové atmosféře na druhém stupni naší základní školy.


Koncepce Žákovského parlamentu

Parlament je otevřen všem od 6. ročníku, nejen voleným zástupcům tříd.

Parlament podporuje pozitivní a tvůrčí nápady dětí i dospělých. Nabízí možnost spolupráce mezi dětmi napříč druhým stupněm.


Organizace Žákovského parlamentu

Schůzky parlamentu jsou minimálně jednou za měsíc jednu hodinu, podle dohody s dětmi.

Parlament vede Bc. Pavlína Mudrochová


Cíle

  • Vytvořit věkově různou skupinu dětí
  • Dát dětem kompetence k vytváření tvořivého a pozitivního prostředí ve škole.
  • Propojit činnosti dětí s děním ve městě
  • Pracovat s dětmi na pochopení demokracie a svobody
  • Naučit se prezentovat své názory, hledat podporující argumenty i protiargumenty
  • Pracovat s kritickým myšlením
  • Přirozeně využívat zkušenosti a znalosti starších dětí při spolupráci s nižšími ročníky
  • Prožitkově a projektově zpracovávat témata napříč školní výukou
  • Společně sdílet i mimoškolní zážitky (návštěva výstav, divadla atd.)